Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opis cudownych obrazów łaskami słynących

Drukuj
Kategoria: Historia
Opublikowano Admin


OPIS CUDOWNYCH OBRAZÓW ŁASKAMI SŁYNąCYCH

MATKI BOSKIEJ KASKIEJ I śW. ANTONIEGO

NAPISAŁA: Aniela Badowska, Warszawa 1911 r.


Przedmowa

Są miejsca na ziemi, gdzie modły nasze skuteczniej są wysłuchiwane, gdzie pomoc Boża jest widoczniejsza, gdzie łaski na nas obficiej spływają. Do miejsc takich niewątpliwie należy starożytny kościół w Kaskach, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Kaskiej u św. Antoniego. Antoniego tem świętym miejscu tych łaskach Nieba, chciałabym pobożnym czytelnikom opowiedzieć, ogłaszając drukiem, ku wszelkiej chwale Bożej, Najświętszej Panny Maryi i św. Antoniego, niniejszą książeczkę.

Położenie Kask

Wieś Kaski leży na wzgórzu pieszczystem, w pow. Błońskim, gub. Warszawskiej, przy kolei Kaliskiej, o 3 wiorsty od przystanku Teresina. Z dawnych lasów i zarośli, pozostały otwarte drogi i rozległe łąki, które otaczają ową wioskę. Spotyka się tylko dość często krzyże przydrożne, wskazujące niejako drogę do miejsca, które Pan sobie upodobał. Dawnymi czasy napływ pobożnych, udających się tu z wielką wiarą z okolicznych parafii, był bardzo liczny i tu właśnie otrzymywali łaski od Królowej Niebios za przyczyną św. Antoniego. Lud dzisiejszy zapomniał o tem, że niegdyś przodkowie nasi w tem to cudownem miejscu otrzymywali łaski, o które prosili.

Kościół Kościół Kaskach był pierwotnie zbudowany z drzewa w 1448 roku. Po spaleniu tego kościoła przez Szwedów, zbudowano w r. 1668 drugi, dotąd istniejący, kosztem Kazimierza Sieszyńskiego. Jest on z drzewa modrzewiowego. Wnętrze przedstawia się bardzo mile, szczególnie wielki ołtarz złocony, cały rzeźbiony w drzewie; jest on starożytnym: przedstawia Trójce święta w obłokach i promieniach z kilkunastoma aniołkami, dość pięknie wykończonymi. W środku ołtarza znajdują się pod zasłoną cudowne obrazy: Matki Boskiej Kaskiej i św. Antoniego.

Historya cudownych obrazów

Początkowo cudowna Matka Boska objawiła się w domu ubogiego kmiecia we wsi Baranowie, należącej do parafii Kaskiej. Gdy wierni doznawali łask id Matki Najświętszej i św. Antoniego, zbudowaną została niewielka kapliczka, która po dziś dzień istnieje w Baranowie, oddalona o 5 wiorst od kościoła parafialnego parafialnego Kaskach. Obrazy cudowne do Kask przeniesione już dawno z kapliczki w Baranowie, gdzie się objawiła, jak głosi podanie, Matka Boska i św. Antoni. Po przeniesieniu tych obrazów do Kask, kilka osób ciężko chorych doznało tu w czasie nabożeństwa cudownego uzdrowienia. W aktach tutejszych znajduje się świadectwo, wydane przez władze duchowną, potwierdzające prawdziwość tych uzdrowień. Podaje to świadectwo, tłumaczone z łacińskiego:

"W imię Boże, Amen! My, Adam z Rostkowa Rostkowski, z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski, biskup pomocny płocki armdyakot Dobrzyński, prałat kolegiaty pułtuskiej, zastępca biskupa poznańskiego na ziemi Warszawskiej i w obwodzie Mazowieckim, na wieczną pamiątkę oraz do wiadomości tak obecnych jak i przyszłych pokoleń podajemy co następuje: Przychylając się do pokornych próśb znanych i sławnych ludzi, oraz słysząc od wielu miesięcy jak wiele łask Bóg dobry okazuje przed obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus i św. Antoniego, które początkowo znajdowały się w domu ubogiego kmiecia we wsi Baranowie, należącej do parafii Kaskiej, a potem przeniesione zostały do parafialnego kościoła w Kaskach, a także słysząc, jak wielka liczba pobożnych tam gromadzi się i doznaje w swych potrzebach licznych łask Bożych przybyliśmy sami osobiście na miejsce wraz z liczną gromadką uczonych kapłanów i ludzi świeckich, aby zbadać i stwierdzić to wszystko. Obrazy obejrzeliśmy szczegółowo, wypytaliśmy się o ich początkowe pochodzenie, dawność i t. d. a także o doznane za przyczyną Matki Boskiej i św. Antoniego łaski; zbadaliśmy pod przysięga wszystkich i każdego po szczególe, którzy tam łask Boskich doznawali. Następnie, uczeni kapłani, prawnicy i lekarze, na zasadzie zebranych dowodów, gruntownie rozważonych, jednomyślnie oświadczyli, że uzdrowienia przed obrazami były zdziałane mocą nadnaturalną (nie z tego świata). Naprzykład, niewidoma od wielu lat, w jednej chwili odzyskuje wzrok i szczęśliwa wraca bez przewodnika do domu. Albo drugi cud: niejaki Walenty, kowal z Szymanowa, od wielu lat cierpiący ból w nogach, nie mógł chodzić o własnych siłach. Przywieziony do kask według uczynionego ślubu, podczas Mszy św., która się na jego intencyę przed wielkim ołtarzem odprawiała, odbył pierwsza procesyę w około tego ołtarza przy pomocy dwóch ludzi, a potem w jednej chwili już bez żadnej stanął na nogi i odbył sam drugą procesyę w około tego ołtarza. Uradowany z uzdrowienia, podziękował Bogu, i odrzuciwszy kule, sam ze swoją żona powrócił pieszo do domu, gdy przedtem tylko mógł jeździć do Kask do kościoła. Trzeci cud: Czteroletni synek Izbińskich od urodzenia mając nóżki pokręcone, tu do Kask przywieziony i Matce Boskiej cudownej ofiarowany, nagle zaczął chodzić. A także nieznani tu z nazwiska rodzice przynieśli dziecię, przez nieostrożność uduszone. Po pokornej prośbie do Matki Najświętszej i św. Antoniego, dziecię żywe wynieśli z tej świątyni. A wdzięczni Bogu za otrzymana łaskę, ulali srebrna figurkę, wyobrażającą to dziecię, zawieszając ją na wieczną pamiątkę przed tymi obrazami

Otóż na zasadzie tego wszystkiego, wezwawszy Imię Chrystusa i mając przed oczyma tylko Pana Boga i jego sprawiedliwość nieskończona, na większą, chwałę ojca i Syna i Ducha św.; dla większej czci niepokalanej Dziwicy Maryi i św. Antoniego a także na pociechę pobożnych ludzi powyższe obrazy za cudowne uznajemy i ogłaszamy, dla publicznej czci wiernych wystawiamy, i jako cudowne uznawać i szanować zalecamy. W dowód czego własnoręcznie podpisujemy i pieczęcią naszą własną mocujemy to świadectwo na wieczna pamiątkę.

Działo się to w Warszawie, dnia 20 grudnia 1717 roku, w obecności J. W. J. Ks. Jana Antoniego Fabra, przełożonego i wizytatora Misyonarzy za swym przybocznym J. ks. Janem Omanem, w obecności [tu wymienione są nazwiska ośmiu uczonych kapłanów i zakonników i lekarza]. Podpisano: Adam Rostkowski, Biskup i Sufragan płocki, zastępca, - Andrzej Moranti, pisarz Apostolski konsystorza warszawskiego."
Modlitwa do Matki Boskiej Kaskiej


O Najświętsza Panno Maryo Kaska
Ty coś okazała w tem miejscu cudownem tyle dobrodziejstw
tyle łask i darów dla twych wiernych sług
prosimy Cię przez miłość Syna Twego
którego trzymasz w Najświętszej swej ręce
poleć nas wszystkich jego świętej męce
wraz ze świętym Antonim, sługą Twoim
coś cudownie zajaśniała, widzieć się dała
Pocieszasz chorych
strapionych przez sługą swego
jak tarczą nas bronisz od wszystkiej złej strony
święty Antoni, wspieraj nas w walce życia doczesnego
a przy śmierci proś Boga Wszechmogącego za nami
Amen.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Opis cudownych obrazów łaskami słynących.
Joomla Templates by Wordpress themes free